میوه VIP

1-10 از 10

آلو سیاه (شابلون) VIP

1کیلوگرم±50گرم
480,000ریال

خیار VIP

1کیلوگرم±100گرم
104,000ریال

زردآلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
688,000ریال

شلیل VIP

1کیلوگرم±50گرم
512,000ریال

شلیل انجیری VIP

1کیلوگرم±50گرم
464,000ریال

گلابی VIP

1کیلوگرم±100گرم
704,000ریال

گیلاس VIP

1کیلوگرم±50گرم
960,000ریال

موز VIP

1کیلوگرم±100گرم
424,000ریال

هلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
416,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.