صیفی و سبزیجات

1-40 از 40
- 27 %
66,000ریال
90,000ریال
- 11 %

سیب زمینی نو

یک کیلو گرم±50گرم
58,000ریال
65,000ریال
- 20 %

پیاز شیری

یک کیلو گرم±50گرم
28,000ریال
35,000ریال
- 17 %

هویج

یک کیلو گرم±50گرم...
49,000ریال
59,000ریال
- 15 %

گوجه

یک کیلو گرم±50گرم
33,000ریال
39,000ریال
- 20 %
11,250ریال
14,000ریال
- 23 %

لوبیا سبز

یک کیلو گرم±50گرم
72,000ریال
93,000ریال
- 30 %
30,000ریال
43,000ریال
- 19 %

بادمجان دلمه

یک کیلو گرم±50گرم
39,000ریال
48,000ریال
- 17 %
75,000ریال
90,000ریال
- 16 %
63,000ریال
75,000ریال
- 17 %

بادمجان گلخانه ای

یک کیلو گرم±50گرم
53,000ریال
64,000ریال
- 38 %
28,000ریال
45,000ریال
- 26 %
37,000ریال
50,000ریال
- 13 %
55,000ریال
63,000ریال
- 16 %

کدو سبز

یک کیلو گرم±50گرم
31,000ریال
37,000ریال
- 22 %

پیاز زرد

یک کیلو گرم±50گرم...
28,000ریال
36,000ریال
- 11 %
85,000ریال
95,000ریال
- 14 %

سیر - 250گرم

250±25 گرم
30,000ریال
35,000ریال
- 17 %

گوجه گلخانه ای

یک کیلو گرم±50گرم
55,000ریال
66,000ریال
- 15 %
41,000ریال
48,000ریال
- 17 %

کرفس

یک کیلو گرم±50گرم
54,000ریال
65,000ریال
- 17 %
96,000ریال
116,000ریال
- 12 %

بلال مکزیکی

یک کیلو گرم±50گرم...
88,000ریال
100,000ریال
- 17 %

پیاز قرمز

یک کیلو گرم ±50 گرم
45,000ریال
54,000ریال
- 17 %
100,000ریال
120,000ریال
- 20 %

قارچ - 500گرم

500±25 گرم
74,000ریال
93,000ریال
- 19 %
26,000ریال
32,000ریال
- 33 %
29,000ریال
43,000ریال
- 30 %
63,000ریال
90,000ریال
- 29 %

غوره

یک کیلو گرم ±25 گرم
71,000ریال
100,000ریال
- 41 %

کدو حلوایی - 1200گرم

یک کیلو و دویست گ...
71,000ریال
120,000ریال
5,000ریال

نعنا دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال
5,000ریال

مرزه دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال
5,000ریال
5,000ریال
5,000ریال

تره دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.