کیف پول زرگام چیست؟

زرگام چیست؟
زرگام ,اعتبار تعریف شده در بازرگام می باشد که بر اساس ثبت نام در سایت , معرفی دوستان , خرید و... به مشتریان تخصیص داده می شود.

   

قوانین استفاده از کیف پول زرگام

در هنگام خرید، کاربر می تواند از زرگام خود استفاده نماید. بدین شکل که تعداد زرگام را مشخص نموده و دکمه اعمال زرگام را می زند

اگر خرید اول شما از بازرگام باشد به 30% از مبلغ خرید شما به اعتبار زرگام شما افزوده میشود

به ازای خرید های زیر یک میلیون تومان 15% مبلغ خرید شما به اعتبار زرگام شما افزوده میشود

به ازای خرید های بالای یک میلیون تومان 20% مبلغ خرید شما به اعتبار زرگام شما افزوده میشود.

با معرفی دوستان خود به بازرگام 1000 تومان هدیه می گیرید که در صورت خرید آن شخص 19000 تومان مجدد زرگام هدیه می گیرید (مجموع 20000 تومان).

امکان استفاده از زرگام و کد تخفیف به صورت همزمان وجود ندارد.

درصورت استفاده از کدتخفیف و خرید اقللام تنظیم بازار و پرتخفیف زرگام به شما تعلق نمی گیرد.

درهر مرحله واریزی زرگام پیامک بازرگام ارسال می شود.

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید