یک کیلو موز رایگان از بازرگام هدیه بگیر!

دریافت یک کیلو موز رایگان فقط با استوری کردن آخرین پست اینستاگرام صفحه بازرگام


شرایط دریافت کد تخفیف  100   درصد موز

1- پیج اینستاگرام بازرگام را دنبال کنید

https://www.instagram.com/bazargam.ir/

2- آخرین پست اینستاگرام بازرگام را استوری کنید

3- وقتی بازدید استوری شما به 60 نفر رسید از آن اسکرین شات گرفته و برای ادمین پیج ارسال کنید تا کد تخفیف مخصوص شما ارسال گردد

4- سه نفر از دوستانت را زیر پست تگ کن

5- شماره موبایل ثبت نامی خود در سایت یا اپلیکیشن بازرگام را برای ادمین ارسال کنید

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.