محصولات جدید

4,000ریال

تره دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال
5,000ریال
5,000ریال
5,000ریال

مرزه دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال
5,000ریال

نعنا دسته ای

100 ± 25گرم
5,000ریال
- 37 %

طالبی جانا - 4کیلو

چهارکیلو گرم ±500...
152,000ریال
240,000ریال
- 36 %
92,000ریال
144,000ریال
- 40 %
75,000ریال
125,000ریال
- 20 %
108,000ریال
135,000ریال
5,000ریال
- 23 %
60,000ریال
78,000ریال
- 41 %

کدو حلوایی - 1200گرم

یک کیلو و دویست گ...
71,000ریال
120,000ریال
- 29 %

غوره

یک کیلو گرم ±25 گرم
71,000ریال
100,000ریال
- 31 %
93,000ریال
135,000ریال
- 20 %
108,000ریال
135,000ریال
- 18 %

پرتقال تابستانی

یک کیلو گرم±50 گرم
147,000ریال
180,000ریال
- 17 %
307,000ریال
369,000ریال
- 17 %
307,000ریال
369,000ریال
- 17 %
255,000ریال
307,000ریال
- 17 %
179,000ریال
215,000ریال
- 17 %
154,000ریال
185,000ریال
- 17 %
166,000ریال
200,000ریال
- 17 %
154,000ریال
185,000ریال
- 17 %
128,000ریال
154,000ریال
- 17 %
255,000ریال
307,000ریال
- 17 %
255,000ریال
307,000ریال
- 17 %
230,000ریال
277,000ریال
- 17 %
53,000ریال
64,000ریال
- 30 %
63,000ریال
90,000ریال
- 22 %

انبه (بزرگ) - 400گرم

400±25گرم یک عدد...
90,000ریال
116,000ریال
- 25 %
108,000ریال
144,000ریال
- 42 %

خربزه (بزرگ) - 4کیلو

چهار کیلو گرم±200...
152,000ریال
260,000ریال
- 17 %

هندوانه (متوسط) - 6کیلو

6کیلو گرم ± 1کیل...
84,000ریال
101,000ریال
- 28 %

آلو قطره طلا - 500گرم

500 ± 25گرم مزه...
54,000ریال
75,000ریال
- 25 %

آلو شابلونی - 500گرم

500±25گرم آبدار...
49,000ریال
65,000ریال
- 33 %
29,000ریال
43,000ریال
- 19 %
26,000ریال
32,000ریال
- 20 %

قارچ - 500گرم

500±25 گرم
74,000ریال
93,000ریال
- 17 %
100,000ریال
120,000ریال
- 17 %

پیاز قرمز

یک کیلو گرم ±50 گرم
45,000ریال
54,000ریال
- 12 %

بلال مکزیکی

یک کیلو گرم±50گرم...
88,000ریال
100,000ریال
- 17 %
96,000ریال
116,000ریال
- 17 %

کرفس

یک کیلو گرم±50گرم
54,000ریال
65,000ریال
- 15 %
41,000ریال
48,000ریال
- 17 %

گوجه گلخانه ای

یک کیلو گرم±50گرم
55,000ریال
66,000ریال
- 14 %

سیر - 250گرم

250±25 گرم
30,000ریال
35,000ریال
- 11 %
85,000ریال
95,000ریال
- 22 %

پیاز زرد

یک کیلو گرم±50گرم...
28,000ریال
36,000ریال
- 16 %

کدو سبز

یک کیلو گرم±50گرم
31,000ریال
37,000ریال
- 17 %

هندوانه (بزرگ) - 8کیلو

8کیلو گرم ± 1کیل...
112,000ریال
135,000ریال
- 38 %
94,000ریال
152,000ریال
- 17 %
69,000ریال
83,000ریال
- 25 %
132,000ریال
176,000ریال
- 13 %
55,000ریال
63,000ریال
- 26 %
37,000ریال
50,000ریال
- 38 %
28,000ریال
45,000ریال
- 17 %

بادمجان گلخانه ای

یک کیلو گرم±50گرم
53,000ریال
64,000ریال
- 16 %
63,000ریال
75,000ریال
- 17 %
75,000ریال
90,000ریال
- 27 %
83,000ریال
113,000ریال
- 25 %
132,000ریال
176,000ریال
- 19 %

بادمجان دلمه

یک کیلو گرم±50گرم
39,000ریال
48,000ریال
- 30 %
30,000ریال
43,000ریال
- 23 %

لوبیا سبز

یک کیلو گرم±50گرم
72,000ریال
93,000ریال
- 41 %
95,000ریال
160,000ریال
- 20 %
11,250ریال
14,000ریال
- 15 %

گوجه

یک کیلو گرم±50گرم
33,000ریال
39,000ریال
- 17 %

هویج

یک کیلو گرم±50گرم...
49,000ریال
59,000ریال
- 23 %
108,000ریال
140,000ریال
- 31 %
100,000ریال
144,000ریال
- 20 %

پیاز شیری

یک کیلو گرم±50گرم
28,000ریال
35,000ریال
- 11 %

سیب زمینی نو

یک کیلو گرم±50گرم
58,000ریال
65,000ریال
- 30 %
106,000ریال
152,000ریال
- 42 %

خربزه (متوسط) - 3کیلو

سه کیلو گرم±200 گرم
114,000ریال
195,000ریال
- 20 %

آناناس - 1600گرم

یک کیلو وششصد گرم...
440,000ریال
550,000ریال
- 27 %
66,000ریال
90,000ریال
- 17 %
60,000ریال
72,000ریال
- 20 %
68,000ریال
85,000ریال
- 14 %

خیار گلخانه

یک کیلو گرم±50گرم...
43,000ریال
50,000ریال
- 23 %

انبه (متوسط) - 350گرم

350±25گرم یک عدد...
79,000ریال
102,000ریال
- 31 %

طالبی - 2کیلو

دو کیلو گرم±100گرم
76,000ریال
110,000ریال
- 14 %

خیار رسمی

یک کیلو گرم±50گرم
43,000ریال
50,000ریال
- 9 %

موز

یک کیلو گرم±50گرم...
160,000ریال
175,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.