میوه

1-33 از 33
- 38 %

پرتقال شمال خونه

یک کیلو گرم±50گرم...
50,000ریال
80,000ریال
- 9 %

موز

1کیلوگرم±50گرم 4...
127,000ریال
140,000ریال
- 28 %

خیار رسمی اصفهان

1کیلوگرم±50گرم
54,000ریال
75,000ریال
- 28 %

خیار گلخانه

1کیلوگرم±50گرم 6...
54,000ریال
75,000ریال
- 25 %
45,000ریال
60,000ریال
- 24 %

آناناس

یک کیلو وچهارصد گ...
379,000ریال
500,000ریال
- 32 %

خربزه (متوسط)

3کیلوگرم±200 گرم
173,000ریال
255,000ریال
- 17 %

هلو زعفرانی هسته جدا

1کیلوگرم±50گرم
128,000ریال
155,000ریال
- 15 %

هلو انجیری

1کیلوگرم±50گرم
131,000ریال
155,000ریال
- 22 %
97,000ریال
125,000ریال
- 36 %
67,000ریال
105,000ریال
- 30 %

سیب سبز

1کیلوگرم±50 گرم
77,000ریال
110,000ریال
- 23 %

هندوانه (بزرگ)

8کیلوگرم± 1کیلوگر...
92,000ریال
120,000ریال
- 38 %
79,000ریال
127,000ریال
- 23 %

سیب زرد- مهمون

یک کیلو گرم±50گرم
93,000ریال
120,000ریال
- 42 %

سیب قرمز- مهمون

یک کیلو گرم±50گرم
81,000ریال
140,000ریال
- 20 %

نارنگی مهمون

1کیلوگرم±50گرم
96,000ریال
120,000ریال
- 37 %

لیمو شیرین مهمون

1کیلوگرم±50گرم
88,000ریال
140,000ریال
- 43 %

پرتقال شمال مهمون

یک کیلو گرم ±50گرم
80,000ریال
140,000ریال
- 24 %

کیوی

یک کیلو گرم±50گرم
99,000ریال
130,000ریال
- 35 %

خرمالو

1کیلوگرم±50 گرم
88,000ریال
135,000ریال
- 43 %

گریپ فروت

1کیلوگرم±50گرم
86,000ریال
150,000ریال
- 17 %

به

1کیلوگرم±50 گرم
150,000ریال
180,000ریال
- 30 %

سیب زرد- خونه

یک کیلو گرم±50گرم...
49,000ریال
70,000ریال
- 40 %

نارنگی خونه

1کیلوگرم±50گرم
54,000ریال
90,000ریال
- 23 %

هندوانه (متوسط)

6کیلوگرم± 1کیلوگرم
69,000ریال
90,000ریال
- 27 %
105,000ریال
143,000ریال
- 19 %

پسته تازه

250±25 گرم پسته...
170,000ریال
210,000ریال
- 26 %

شلیل شمس

1کیلوگرم±50گرم
125,000ریال
170,000ریال
- 24 %

خربزه ایوانکی

2کیلوگرم±200گرم
76,000ریال
100,000ریال
- 34 %

انار- مهمون

1کیلوگرم±50گرم
93,000ریال
140,000ریال
- 26 %

انار- خونه

1کیلوگرم±50گرم ا...
67,000ریال
90,000ریال
- 24 %

سیب قرمز- خونه

یک کیلو گرم±50گرم...
38,000ریال
50,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.