میوه

1-19 از 19
- 27 %

به

یک کیلوگرم±100گرم
220,000ریال
300,000ریال
- 33 %

پرتقال آبگیری

یک کیلوگرم±100گرم
135,000ریال
200,000ریال
- 26 %

پرتقال خونی

یک کیلوگرم±100گرم
170,000ریال
230,000ریال
- 22 %

پرتقال شمال

یک کیلوگرم±100گرم
140,000ریال
180,000ریال
- 37 %

پرتقال ناول جنوب

یک کیلوگرم±100گرم
220,000ریال
350,000ریال
- 33 %

خیار

یک کیلوگرم±100گرم
100,000ریال
150,000ریال
- 20 %

سیب زرد

یک کیلوگرم±100گرم
160,000ریال
200,000ریال
- 25 %

سیب قرمز

یک کیلوگرم±100گرم
150,000ریال
200,000ریال
- 21 %

طالبی جانا

یک کیلووپانصدگرم±...
370,000ریال
470,000ریال
- 27 %

گریپ فروت

یک کیلوگرم±100گرم
124,000ریال
170,000ریال
- 29 %

لیمو شیرین

یک کیلوگرم±100گرم
150,000ریال
210,000ریال
- 24 %

ملون

یک کیلووپانصدگرم±...
220,000ریال
290,000ریال
- 20 %

موز

یک کیلوگرم±100گرم
280,000ریال
350,000ریال
- 24 %

نارنگی

یک کیلوگرم±100گرم...
290,000ریال
380,000ریال
- 15 %

هندوانه (بزرگ)

هفت کیلووپانصدگرم...
468,000ریال
550,000ریال
- 24 %

کیوی

یک کیلوگرم±100گرم
تمام شد

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.