Thursday, 07 March 2019

مسابقه بزرگ اینستاگرامی

🎉🎉مسابقه بزرگ 100 کیلویی🎉🎉

😳میوه شب عید با بازرگام!!!!

چجوری؟

اول پیج بازرگام را فالو کنید.

5 نفر از دوستان خود را زیر پست مسابقه 100 کیلویی تگ کنید(5نفر در یک کامنت تگ کنید - افراد تکراری تگ نکنید -افراد مشهور تگ نکنید)

(توجه کنید حتما باید نصب و ثبت نام در اپلیکیشن انجام گیرد) اپلیکیشن بازرگام را نصب کنید.


    :           

دوستانی که ios دارن به دلیل تحریم ها فعلا شرایط نصب فراهم نیست ( کارشناسان ما در تلاش برای رفع این مشکل هستند) ولی برای شرکت در مسابقه شما میتوانید فعلا از طریق سایت ثبت نام کنید و در مسابقه شرکت کنید

ویژه شهرهای تهران_اصفهان و یزد

زمان قرعه کشی روز دوشنبه 20 اسفند ساعت 13 به صورت لایو از پیج بازرگام

🎁جایزه
 5نفر هر نفر 100کیلوگرم سیب و پرتقال
 100هزار تومان اعتبار خرید از بازرگام برای 15نفر

انصراف از نظر

نظرات (73)

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1'"

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

\

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1����%2527%2522

19 روز پیش | ارش
Mr.

@@0kEDJ

19 روز پیش | ارش
Mr.

JyI=

19 روز پیش | ارش
Mr.

�'�"

19 روز پیش | ارش
Mr.

�''�""

19 روز پیش | ارش
1'"

1

19 روز پیش | ارش
\

1

19 روز پیش | ارش
1����%2527%2522

1

19 روز پیش | ارش
@@NZo1o

1

19 روز پیش | ارش
JyI=

1

19 روز پیش | ارش
�'�"

1

19 روز پیش | ارش
�''�""

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

JSAeTLai

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 2+686-686-1=0+0+0+1

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+34-34-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+462-462-1=0+0+0+1 or 'VSzFzS4g'='

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1" OR 2+148-148-1=0+0+0+1 --

19 روز پیش | ارش
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)

19 روز پیش | ارش
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z

19 روز پیش | ارش
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z

19 روز پیش | ارش
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z

19 روز پیش | ارش
Mr.

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:9' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:0' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

1 waitfor delay '0:0:6' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

BfKtpW0O'; waitfor delay '0:0:9' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

Ct83nFn9'); waitfor delay '0:0:9' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

XttgkNft')); waitfor delay '0:0:3' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

SxOXTp5r')); waitfor delay '0:0:9' --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1;select pg_sleep(3); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1);select pg_sleep(6); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

-1));select pg_sleep(3); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

aOyd5hQv';select pg_sleep(6); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

0Qp1bp8v');select pg_sleep(6); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

QCnaNCxC'));select pg_sleep(6); --

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

19 روز پیش | ارش
PAPETzSW

1

19 روز پیش | ارش
-1 OR 2+468-468-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
-1 OR 2+345-345-1=0+0+0+1

1

19 روز پیش | ارش
-1' OR 2+565-565-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
-1' OR 2+62-62-1=0+0+0+1 or 'LGCmFrcc'='

1

19 روز پیش | ارش
-1" OR 2+33-33-1=0+0+0+1 --

1

19 روز پیش | ارش
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)

1

19 روز پیش | ارش
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z

1

19 روز پیش | ارش
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z

1

19 روز پیش | ارش
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

1

19 روز پیش | ارش
1 waitfor delay '0:0:9' --

1

19 روز پیش | ارش
HCSGw5l5'; waitfor delay '0:0:9' --

1

19 روز پیش | ارش
Bx6YK5Kg'); waitfor delay '0:0:9' --

1

19 روز پیش | ارش
gTuWLnNQ')); waitfor delay '0:0:6' --

1

19 روز پیش | ارش
M16EBI9t';select pg_sleep(3); --

1

19 روز پیش | ارش
rOI0jCmI');select pg_sleep(3); --

1

19 روز پیش | ارش
nSEi8b6d'));select pg_sleep(6); --

1

19 روز پیش | ارش
Mr.

1

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.